Uit de Algemene Ledenvergadering

06 september 2020


Beste mensen,

Een volledig verslag van de afgelopen woensdag gehouden Algemene Ledenvergadering volgt later, maar twee punten willen we alvast met u delen omdat we daar de afgelopen dagen meerdere malen op zijn bevraagd.

Ten eerste, Richard Dam en Patrice Berger zijn in het zonnetje gezet als vrijwilligers van het jaar! Richard heeft vele jaren de website en de communicatie die daarlangs liep voor de vereniging verzorgd. Dank daarvoor! Patrice heeft gedurende lange, lange tijd tal van zaken voor de vereniging gedaan: bestuurlijk, het organiseren van evenementen, communicatie en wat al niet. Hulde!

Ten tweede, de Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met het voorstel van de commissie nieuwe banen, ook ondersteund door het bestuur, om na de komende competitie vier nieuwe winterharde banen aan te leggen als vervanging van de gravelbanen één tot en met vier. Afhankelijk van eventuele inhaaldagen zou dat betekenen dat we begin november kunnen beginnen met de aanleg van deze zogenaamde Matchclay banen. Normaliter, maar afhankelijk van het weer, zouden de banen dan januari speelklaar moeten zijn.

Met vriendelijke groet,

Bestuur H.T.V. Ten Woude

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo