Bestuur

Bestuur HTV Ten Woude

Het bestuur van HTV Ten Woude is een vrijwilligersbestuur. Ieder bestuurslid is in de Algemene Ledenvergadering benoemd. Het bestuur geeft leiding aan de vereniging en delegeert een aantal verantwoordelijkheden aan de verschillende (zelfsturende) commissies. Dit is een uitvloeisel van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Het bestuur van HTV Ten Woude bestaat uit:

  • Tim Berger, voorzitter, coördinator communicatie
  • Monique Heidstra, penningmeester
  • Mirjam van Egmond, secretaris
  • Bertil Kuipers, bestuurslid, coördinator technische zaken
  • Werner Bosman, bestuurslid

Naast de bestuursfunctie worden de bestuursleden belast met de schakelfunctie tussen commissies en bestuur. Hiermee moet de verbinding tussen verenigingsbeleid en uitvoering worden zeker gesteld. De commissies werken met een eigen jaarplan en een bijbehorend budget. Binnen de kaders die hiermee worden aangegeven zijn de commissies volledig zelfsturend.

Contact opnemen met het bestuur? Mail dan naar [email protected].

 

Financiële stukken


Verslag ledenvergadering

jaarrekening 2019.pdf jaarekening-2018HTV-Ten-Woude.pdf 2019-04-02 Verslag 53e Algemene Ledenvergadering.pdf Jaarrekening 2020 Ten Woude.pdf 2020-09-02 Verslag 54e Algemene Ledenvergadering.pdf 2021-09-15 Verslag 55e Algemene Ledenvergadering.pdf Jaarrekening 2021 Ten Woude.pdf 29-06-2022 Verslag 56e Algemene Ledenvergadering.pdf Jaarrekening 2022 Ten Woude.pdf 07-06-2023 Verslag 57e Algemene Ledenvergadering.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 513 631 200

HTV Ten Woude

Binnenweg 3a
8443 DJ Heerenveen

KVK-nummer

40002519