Bestuur

Bestuur Ten Woude

Het bestuur van HTV Ten Woude is een vrijwilligersbestuur. Ieder bestuurslid is in de Algemene Ledenvergadering benoemd. Het bestuur geeft leiding aan de vereniging en delegeert een aantal verantwoordelijkheden aan de verschillende (zelfsturende) commissies. Dit is een uitvloeisel van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Het bestuur van Ten Woude bestaat uit:

  • Tim Berger, voorzitter, coördinator communicatie
  • Monique Heidstra, penningmeester
  • Mirjam van Egmond, secretaris
  • Vacature: coördinator sponsoring
  • Vacature: coördinator infrastructuur en facilitaire zaken
  • Vacature: coördinator technische zaken

Naast de bestuursfunctie worden de bestuursleden belast met de schakelfunctie tussen commissies en bestuur. Hiermee moet de verbinding tussen verenigingsbeleid en uitvoering worden zeker gesteld. De commissies werken met een eigen jaarplan en een bijbehorend budget. Binnen de kaders die hiermee worden aangegeven zijn de commissies volledig zelfsturend.

Contact opnemen met het bestuur? Mail dan naar [email protected].

Financiële stukken

Verslag ledenvergadering

jaarrekening 2019.pdf jaarekening-2018HTV-Ten-Woude.pdf 2019-04-02 Verslag 53e Algemene Ledenvergadering.pdf Jaarrekening 2020 Ten Woude.pdf 2020-09-02 Verslag 54e Algemene Ledenvergadering.pdf 2021-09-15 Verslag 55e Algemene Ledenvergadering.pdf

Vragen?

logo